press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

SZKOŁA TOLERANCJI

równość. różnorodność. prawo.

 

Działania podejmowane w szkole zmierzają do przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami, a tym samym realizują priorytetową w świelte prawa - Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. z 2013r. poz. 560 - edukację antydyskryminacyjną.
 
 

 

 

w różnicy.

w równości.

dla wszystkich.